Καλάθι αγορών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αναπνευστικά

Για την αντιμετώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, πολύ συχνά απαιτείται η χρήση ειδικών αναπνευστικών συσκευών, ενώ κάποιες συσκευές χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση αναπνευστικών διαλυμάτων. Αναπνευστικές συσκευές αποτελούν ο αναπνευστήρας, η αναρρόφηση, ο νεφελοποιητής, ο ασκός αναζωογόνησης.

Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιείται για την ενίσχυση ή την ολική αντικατάσταση του αερισμού του ασθενούς με στόχο την επαρκή οξυγόνωση, τη μείωση του αναπνευστικού έργου, την προστασία των πνευμόνων. Χρήση αναπνευστήρα με επεμβατικό (διασωλήνωση) ή μη επεμβατικό τρόπο μπορεί να έχουμε στην περίπτωση Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Κώματος, Καταστολής, Εγκαυματιών, Διαταραχών του κεντρικού  και περιφερικού νευρικού συστήματος, των αναπνευστικών μυών και του θωρακικού τοιχώματος, Νοσημάτων που προσβάλλουν τους αεραγωγούς και τις κυψελίδες.

Η αναρρόφηση χρησιμοποιείται για τις βρογχικές εκκρίσεις που δεν αντιμετωπίζονται με συμβατικούς τρόπους [π.χ. µεγάλη παραγωγή εκκρίσεων και δυσχέρεια αποβολής τους σε µη συνεργάσιµα άτοµα], για την πρόληψη λοιμώξεων, την πρόληψη εισρρόφησης και την καλύτερη οξυγόνωση. Η τραγχειοβρογχική αναρρόφηση πιο συγκεκριμένα γίνεται για την μηχανική απομάκρυνση των τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, με συσκευή αναρρόφησης με ειδικό καθετήρα που αναρροφά εφαρμόζοντας αρνητική πίεση. Απαραίτητη προϋπόθεση: η αδυναμία του ασθενούς να αποβάλει τις εκκρίσεις  με βήχα.

Σε ασθενείς με αποφρακτικές αναπνευστικές παθήσεις, κυστική ίνωση, οξεία βρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα, λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα κ.α., μεταξύ άλλων φαρμακευτικών αγωγών (βρογχοδιασταλτικών και κορτικοστεροϊδών) συστήνεται και η χρήση υπέρτονων διαλυμάτων για την αποσυμφόρηση του αναπνευστικού βλεννογόνου και την ενυδάτωσή του, καθώς και για την αντιμικροβιακή τους δράση. Τέτοια διαλύματα είναι το υπέρτονο διάλυμα NEBU-dose NaCl 3% και NEBU-dose Plus με υαλουρονικό τα οποία χορηγούνται μέσω συσκευών νεφελοποίησης και μπορεί να προστεθούν ως διαλύτες σε νεφελοποίηση άλλων εισπνεόμενων φαρμάκων.

Οι ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την χορήγηση φαρμάκων μέσω εισπνοής σε αναπνευστικές παθήσεις είναι οι νεφελοποιητές, μέσω των οποίων επαρκής δόση φαρμάκου μεγάλου εύρους κατηγοριών φτάνει στο σημείο στόχο (Αντιβιοτικά, Βλεννολυτικά, Προστακυκλίνη Surfactant, β-αδρενεργικά, Αντιχολινεργικά βρογχοδιασταλτικά, Κορτικοστεροειδή). Εδώ και αρκετά χρόνια σχεδιάζονται συστήματα νέας γενιάς, όπως π.χ. ηλεκτρονικές συσκευές με δονούμενο δίσκο, διάτρητο για:

  • την παραγωγή αεροζόλης με υψηλό κλάσμα σωματιδίων σε επιθυμητό μέγεθος
  • μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εναπόθεση του φαρμάκου στο κατώτερο αναπνευστικό
  • εξαιρετικά μειωμένο χρόνο νεφελοποίησης
  • μηδενικός υπολειπόμενος όγκο

Υπάρχουν ακόμη συσκευές (ασκοί) αναζωογόνησης, για παιδιά και ενήλικες, οι οποίες ονομάζονται Ambu, κατάλληλες για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων περιστατικών ανάνηψης ασθενών.

Πληροφορίες για τον νεφελοποιητή

Ο νεφελοποιητής συστήνεται για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων σε ασθενείς με άσθμα, ΧΑΠ, χαμηλή εισπνευστική ροή. Υπάρχουν συμβατικοί νεφελοποιητές αλλά και σύγχρονης τεχνολογίας που στόχο έχουν την μετατροπή των χορηγούμενων φαρμάκων σε σταγονίδια που θα επικαθίσουν στους πνεύμονες ώστε να επιτευχθεί η προσδοκώμενη θεραπεία.

Ο συμβατικός νεφελοποιητής είναι συσκευή που λειτουργεί με κομπρέσσορα για να μετατρέπει σε νέφος τα υγρά φάρμακα που χορηγούνται δια της εισπνοής. Το φιαλίδιο φαρμάκου πρέπει να εξασφαλίζει την παραγωγή σταγονιδίων ιδανικού μεγέθους για να είναι εναποθέσιμα στους πνεύμονες.

Υπάρχουν σύγχρονοι νεφελοποιητές (εντελώς αθόρυβοι) που λειτουργούν με δονούμενο πλέγμα για να παράγουν σταγονίδια συγκεκριμένου μεγέθους ώστε αυτά να είναι εναποθέσιμα στους πνεύμονες και να επιτυγχάνεται αποτελεσματική θεραπεία.

Υπάρχουν φορητοί νεφελοποιητές για να προσφέρουν αυτονομία ειδικά σε ενεργούς ασθενείς που κάνουν περισσότερες από 3 θεραπείες ημερησίως.

Ο νεφελοποιητής είναι αυστηρά προσωπική συσκευή και δεν πρέπει να δανείζεται μεταξύ ασθενών. Η χρήση του νεφελοποιητή αφορά αυστηρά τον ίδιο χρήστη μόνο.