Καλάθι αγορών

Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Κατά τη συλλογή αυτών των
πληροφοριών, ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και από το νόμο οφείλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το γιατί και πώς
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας. Με τις πληροφορίες αυτές τονίζουμε ότι είναι δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο και διευκρινίζουμε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας. Για όλα τα παραπάνω δηλώνουμε ότι τηρούμε τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

Ποιοι είμαστε – Αρμόδιο νομικό πρόσωπο

Είμαστε οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος με την ονομασία «www.allertec.eu».

Η εταιρία μας έχει την επωνυμία «ALLERTEC HELLAS AE». Α.Φ.Μ 099357339 Έδρα μας είναι το κατάστημα μας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επί της οδού Καραμανλή αριθμός 74. 

Τηλέφωνο: 2310488700 σε εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30- 17:00
e-mail: parahealth@allertec.eu

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε την νέα μας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία Σας παρακαλούμε να αναγνώσετε με προσοχή. Η πολιτική αυτή έχει συνταχθεί από Εμάς σε πολύ απλή γλώσσα ώστε να είναι εύκολα κατανοητή. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή ερώτηση Σας μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που ανωτέρω Σας αναφέραμε. Η εν λόγω πολιτική απορρήτου συμπληρώνει τους λοιπούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και δεν τους αντικαθιστά. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρία μας, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό απαιτείται και μόνον τότε (βλ. παρακάτω). Νομική Βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι είτε η συγκατάθεση σας είτε η εκτέλεση σύμβασης είτε τέλος η ανάγκη συμμόρφωσης μας με διατάξεις του Δημοσίου Δικαίου. Η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα και μόνον από εμάς.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε τόσο από Εσάς που έχετε πραγματοποιήσει αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα όσο και από Εσάς που δεν αγοράσατε κάτι από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ωστόσο μας ζητήσατε να ενημερώνεστε για τρέχουσες προσφορές, καμπάνιες, εκπτώσεις και κάθε νέο από το Κατάστημα μας, τα επεξεργαζόμαστε κατά τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα με απόλυτο σεβασμό στο λόγο για τον οποίο μας τα παραχωρήσατε και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση αυτών.

Για λόγους σαφέστερης παρουσίασης και ευκολότερης κατανόησης του τρόπου λειτουργίας της πολιτικής απορρήτου μας, θα διαχωρίσουμε δύο κατηγορίες στις οποίες μας παραχωρείτε προσωπικά Σας δεδομένα:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ:

Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά Σας στοιχεία (δηλαδή: Χώρα, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όπως ακριβώς τα καταχωρείτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, όταν έχετε αποφασίσει να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αφενός για την λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας κατά Νόμω, αφετέρου για την ορθότητα και νομιμότητα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ο σκοπός τήρησης Αρχείου με τα προσωπικά Σας δεδομένα και η σχετική επεξεργασία αυτών από Εμάς έχει ως σκοπό αφενός την ορθή και νόμιμη εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση και ιδίως μέσω του διαδικτύου, αφετέρου την τήρηση των κανόνων του Φορολογικού και Οικονομικού Δικαίου. Για αυτούς τους λόγους (Εκτέλεση Σύμβασης και Νομική Υποχρέωση βλ. και παρακάτω) τηρούμε σχετικό Αρχείο με τα προσωπικά Σας δεδομένα σύμφωνα πάντα με το Νόμο.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα καταχωρούνται από Εσάς κατά την διαδικασία εγγραφής ως Μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σύνδεσης και υποβολής παραγγελίας προϊόντος. Απολύτως συμμορφούμενοι με την ισχύουσα Νομοθεσία, Σας ζητούμε μόνον τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά Σας δεδομένα ώστε να εκτελέσουμε την σύμβαση αγοραπωλησίας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η λεγόμενη διαδικασία αυθεντικοποίησης, ήτοι δημιουργίας λογαριασμού στο όνομα κάποιου και η λήψη σχετικού κωδικού (password) για την χρήση αυτού είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων καθότι καταρχήν Σας παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στο λογαριασμό Σας οποτεδήποτε. Η φύλαξη του μυστικού κωδικού είναι εξαιρετικά σημαντική υποχρέωση Σας καθώς αδυνατούμε να ελέγξουμε την από μη νομιμοποιούμενο πρόσωπο χρήση του Κωδικού Σας. Για εμάς κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί τον Κωδικό Σας είναι σαν να συναλλάσσεστε Εσείς μαζί μας.

Χωρίς την υποβολή των ζητούμενων από εμάς στοιχείων για την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (login) και χωρίς (αθροιστικά) την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της παραγγελίας προϊόντος/προϊόντων, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την συναλλαγή Σας.

Εκτός των ανωτέρω, υπάρχει η περίπτωση να καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία (Χώρα, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενός τρίτου προσώπου σε περίπτωση που επιθυμείτε να αγοράσετε Εσείς κάποιο προϊόν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ωστόσο αυτό θα αποσταλεί σε τρίτο πρόσωπο επιλογής Σας.

Στην περίπτωση αυτή θα διαχειριστούμε τα προσωπικά δεδομένα του τρίτου αυτού προσώπου όπως θα διαχειριστούμε και τα δικά Σας (όπως στην περίπτωση δηλαδή που αγοράσετε για Εσάς κάτι από το κατάστημα μας), σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου.

Ο σκοπός συλλογής των εν λόγω στοιχείων από Εσάς είναι:

 1. η ορθή και κατά Νόμω εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας και η άσκηση των εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων (λ.χ. έλεγχος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης από την πλευρά Σας, επιστροφή τυχόν ελαττωματικών προϊόντων και συνακόλουθη ακύρωση σχετικών φορολογικών παραστατικών κτλ.) και
 2. Η ορθή και κατά Νόμω εκτέλεση της σύμβασης υπέρ τρίτου, σε περίπτωση που αγοράσετε κάποιο προϊόν από Εμάς, το αποστείλετε όμως σε τρίτο πρόσωπο επιλογής Σας, ως δώρο και
 3. Η τήρηση των οικείων Φορολογικών και Οικονομικών διατάξεων δεδομένου ότι πραγματοποιείται συγκεκριμένη συναλλαγή μεταξύ μας η οποία γνωστοποιείται στις Αρμόδιες Φορολογικές Αρχές.

Τα στοιχεία Σας αυτά θα παραμείνουν στην διάθεση της Εταιρίας μας σύμφωνα με το Φορολογικό και Αστικό Δίκαιο για 12 έτη και κατόπιν θα διαγραφούν αυτόματα από το Αρχείο Μας.

Τα στοιχεία Σας αυτά μπορείτε ανά πάσα στιγμή εισερχόμενοι με τον προσωπικό Σας κωδικό (Password) να τα εκτυπώσετε ώστε να τα φυλάξετε στο Αρχείο Σας, ηλεκτρονικό ή έντυπο για κάθε χρήση.

Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής (Δημιουργία Λογαριασμού) όπως αυτή στους όρους του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιγράφεται, τότε όλα τα μέχρι τότε καταχωρημένα από Εσάς στοιχεία δεν αποθηκεύονται καθόλου από εμάς. Για τα προσωπικά αυτά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από Εμάς στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης αγοραπωλησίας, άσκησης των σχετικών κατά Νόμω δικαιωμάτων και τήρησης των σχετικών κατά Νόμω υποχρεώσεων έχετε τα δικαιώματα που η Νομοθεσία Σας παρέχει και συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα να ενημερωθείτε για αυτά και για τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email parahealth@allertec.eu
 • Δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αυτή είτε εισερχόμενοι με τον προσωπικό Σας κωδικό στον λογαριασμό Σας είτε ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μας κατά τα ανωτέρω,
 • Δικαίωμα να τα εκτυπώσετε χωρίς καμία χρέωση,
 • Δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών – υπεύθυνο επεξεργασίας και εμείς θα το πράξουμε εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
 • Δικαίωμα να τα διορθώσετε ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μας στην περίπτωση που τα στοιχεία που μας έχετε δώσει ήταν ελλιπή ή ανακριβή ή σε περίπτωση μεταβολής αυτών
 • Δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών Σας δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να το ασκήσετε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Σας δεδομένα προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα Σας. Λόγω όμως της ανάγκης διατήρησης των στοιχείων Σας σε Αρχείο όπως το Αστικό, Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο επιτάσσει, Σας ενημερώνουμε ότι αυτό το Δικαίωμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν θα μπορείτε να το ασκήσετε ή θα το ασκείτε με κάποιους περιορισμούς.
 • Για τους ίδιους ακριβώς λόγους και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και στο Δικαίωμα διαγραφής αναφέραμε, θα έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε με την επεξεργασία των στοιχείων Σας,
 • Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των στοιχείων Σας ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μας, όταν α. εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων και μέχρι να επαληθεύσουμε ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τους οποίους μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει δεκτό το δικαίωμα Σας για εναντίωση στην επεξεργασία, β. όταν ζητήσετε αντί για την διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας των στοιχείων Σας και μέχρι να επαληθεύσουμε ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να γίνει δεκτό το δικαίωμα Σας , γ. όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια και την ορθότητα αυτών και μέχρι να γίνει η τελική επαλήθευση,
 • Δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Τηλέφωνο: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr ) για κάθε είδους παραβίαση στην οποία τυχόν έχουμε υποπέσει.
 • Ωστόσο σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε διευκρίνηση μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους για ο, τιδήποτε χρειάζεστε.

Εμείς δεν προβαίνουμε σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση ή δημοσίευση των προσωπικών Σας δεδομένων σε κανέναν τρίτο φορέα πλην 1.αυτών με τους οποίους θα συνεργαστούμε για την ολοκλήρωση της παραγγελίας Σας, δηλαδή στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών οι οποίες θα αναλάβουν την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων Σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας, και 2. Των τρίτων συνεργατών μας οι οποίοι παρέχουν στην εταιρία μας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης όπως είναι λ.χ. οι υπηρεσίες Hosting (φιλοξενίας). 

Μόνη άλλη περίπτωση να πρέπει να προβούμε σε διάθεση τον δεδομένων Σας προς τρίτους (εκτός φυσικά των περιπτώσεων που ανωτέρω αναφέραμε) είναι η περίπτωση να πρέπει να συμμορφωθούμε με σχετική Διάταξη Νόμου ή σχετική Δικαστική Απόφαση και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο και πάλι θα προσπαθήσουμε άμεσα να Σας ενημερώσουμε για την ανάγκη γνωστοποίησης των προσωπικών Σας δεδομένων.

Τα προσωπικά Σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τυχόν μεταφέρουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα προς επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τότε αυτό θα γίνει αφού έχουμε λάβει από Εσάς την σχετική και συγκεκριμένη προς τούτο συγκατάθεση Σας ή εφόσον υπάρχει Νομικός Λόγος που μας επιτάσσει προς τούτο και πάντα με την τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας αναφορικά με τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΜΑΣ (newsletter).

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρίσετε στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας την διεύθυνση ηλεκτρονικού Σας ταχυδρομείου ώστε να λαμβάνετε:

 1. Τις προσφορές μας ή / και
  2. Τα νέα μας (Newsletter).

Είναι στην διακριτική Σας ευχέρεια να επιλέξετε ένα από τα ανωτέρω δύο αντικείμενα.

Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής Σας διεύθυνσης και την επιλογή που έχετε κάνει μας δίνετε επί της ουσίας την συγκατάθεση Σας να Σας αποστέλλουμε το σχετικό ενημερωτικό υλικό και μόνον αυτό. Ο σκοπός δηλαδή της καταχώρισης αυτής από Εμάς δεν θα είναι άλλος από την ενημέρωση που Εσείς μας ζητήσατε για τις προσφορές, τα νέα μας ή και τα δύο μαζί.

Θέλουμε σε κάθε περίπτωση να Σας καταστήσουμε σαφές ότι δεν απαιτούμε για να πραγματοποιήσετε αγορές, να καταχωρήσετε το e-mail Σας και να λαμβάνετε τα νέα ή/και τις προσφορές μας. Μπορείτε απλώς να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας όποτε το επιθυμείτε, μπορείτε απλώς να πραγματοποιήσετε μία αγορά, ή μπορείτε μόνον να ζητήσατε να λαμβάνετε τα νέα ή/και τις προσφορές μας.

Μπορείτε οποτεδήποτε να διαγράψετε το mail Σας από τη λίστα νέων ή / και προσφορών είτε μέσω της επιλογής unsubscribe στα newsletter  που Σας αποστέλλουμε είτε με επικοινωνία με εμάς (τηλέφωνο, φαξ ή Mail). Εμείς θα κρατάμε τις καταχωρισθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτές μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή τους. Σκοπός θα είναι η ενημέρωση Σας για τα νεά ή/και τις προσφορές μας.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις Σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο εκτός της παροχής σχετικού διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού από το κατάστημα μας κατόπιν της σχετικής προς τούτο συγκατάθεσης Σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για τα στο παρόν κεφάλαιο προσωπικά Σας δεδομένα (δλδ. την ηλεκτρονικής Σας διεύθυνση) έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για την επεξεργασία των δεδομένων Σας ερχόμενοι είτε μέσω της επιλογής unsubscribe στα newsletter που Σας αποστέλλουμε είτε ερχόμενοι σε επικοινωνία μαζί μας , Δικαίωμα να ενημερωθείτε για αυτά και για τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, Δικαίωμα να τα εκτυπώσετε χωρίς καμία χρέωση, Δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών – υπεύθυνο επεξεργασίας και εμείς θα το πράξουμε εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, Δικαίωμα να τα διορθώσετε, Δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους, Δικαίωμα να εναντιωθείτε με την επεξεργασία των στοιχείων Σας, Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των στοιχείων Σας. Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα παρακαλούμε να έρθετε άμεσα σε επικοινωνία μαζί μας. Επίσης έχετε Δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Τηλέφωνο: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr) για κάθε είδους παραβίαση στην οποία τυχόν έχουμε υποπέσει. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε διευκρίνηση μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους για οτιδήποτε χρειάζεστε.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρούσες ρυθμίσεις Προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπονται από το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική αλλαγή των τελευταίων θα αποτελέσει και αντικείμενο των δικών μας σχετικών ρυθμίσεων, τις οποίες επιφυλασσόμαστε ρητά να τροποποιήσουμε στο μέλλον, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και χωρίς προειδοποίηση, αν και εμείς πάντα θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να έχουν οι χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.