Καλάθι αγορών

ALLERTEC

Ατενίζοντας το μέλλον

Δίπλα στον ασθενή, υπεύθυνα και αξιόπιστα με καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

1996_2

Με αφοσίωση, σεβασμό και ευθύνη στον άνθρωπο

Η ιστορία της Allertec Hellas A.E., από το 1996 που ιδρύθηκε, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την παροχή εξειδικευμένων και προσωποποιημένων υπηρεσιών προς ασθενείς στο σπίτι με σοβαρές χρόνιες παθήσεις, διαθέτοντας καινοτομικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Κύριο μέλημα μας είναι η κάλυψη των αναγκών, ανησυχιών και η αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ωθούμενοι από αυτήν τη δέσμευση επενδύουμε σε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας και όλους τους συνεργάτες μας, θέτοντας υψηλούς στόχους και εφαρμόζοντας ένα αυστηρό σύστημα αξιών, με στρατηγικό στόχο τη διαφοροποίηση και σημείο αναφοράς την ασθενοκεντρική μας προσέγγιση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχουμε στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Όραμά μας είναι να είμαστε μια αξιόπιστη εταιρεία απέναντι σε όλους τους εταίρους μας.

Πολιτική Ποιότητας

Κεντρικό στοιχείο στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί η παρακολούθηση του ρυθμιστικού-κανονιστικού και νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς κυκλοφορίας των προϊόντων. H Allertec Hellas διασφαλίζει ώστε να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και στις διαδικασίες της εφαρμόζει τις αρχές του Προτύπου ISO 9001:2015.

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η ALLERTEC HELLAS A.E. διαθέτει Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης, το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας.

Στο σύστημα περιλαμβάνονται η καταγραφή και διαχείριση των εισερχόμενων Αναφορών Ανεπιθύμητων Ενεργειών, η αναφορά στις αρμόδιες Αρχές (ΕΟΦ/ΕΜΑ), η υποβολή των Περιοδικών Επικαιροποιημένων Εκθέσεων για την Ασφάλεια (ΠΕΕΑ/PSUR), ο Έλεγχος της Επιστημονικής/Ιατρικής Βιβλιογραφίας, η Εκπαίδευση, η Προετοιμασία και Υποβολή Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου και η Συνεχής Παρακολούθηση του Προφίλ Ασφαλείας των Προϊόντων.

Μέσω της διαρκούς παρακολούθησης του συστήματος διασφαλίζεται η παροχή σκευασμάτων στους ασθενείς με ασφάλεια, γεγονός που αποτελεί παράλληλα και απαίτηση της ίδιας της εταιρείας.

Η Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών σχετικών με προϊόντα της ALLERTEC HELLAS A.E. γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr/web/guest/yellowgenera
  • Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337.

Εναλλακτικά οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται στο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Εταιρείας ALLERTEC, στα ακόλουθα στοιχεία:

  • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο safety@pharmassist.gr
  • Μέσω τηλεφώνου στο +30 210 6561435