Καλάθι αγορών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαγνωστικές συσκευές

Για την ενημέρωση, πρόληψη και προαγωγή της υγείας υπάρχουν ιατρικές συσκευές που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία των ατόμων, όπως τα σπιρόμετρα που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τους πνεύμονες αλλά και για την αναπνευστική λειτουργία γενικότερα, αλλά και τα οξύμετρα

Οξυμετρία και Covid-19

Τα Οξύμετρα είναι συσκευές που, κυρίως από τη στιγμή που εμφανίστηκε η πανδημία του Covid-19, έγιναν δημοφιλή στους καταναλωτές. Πολλοί ασθενείς με νόσο Covid-19 έχουν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου ακόμη και όταν αισθάνονται καλά. Τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου μπορεί να είναι ένα έγκαιρο προειδοποιητικό σημάδι ότι απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Η παλμική οξυμετρία είναι η μέθοδος που μετρά τον κορεσμό του οξυγόνου του αίματος (SPO2) και τους καρδιακούς παλμούς (PR) με μη επεμβατικό τρόπο. Πολλοί το θεωρούν ζωτικό σημάδι, όπως η αρτηριακή πίεση. Ο κορεσμός οξυγόνου εκφράζει το ποσοστό της οξυαιμσφαιρίνης (δηλ. της αιμοσφαιρίνης που έχει συνδεθεί με το οξυγόνο) στο αίμα. Με άλλα λόγια, ο κορεσμός οξυγόνου εκφράζει το ποσοστό του αίματος που, στη συγκεκριμένη στιγμή που γίνεται η μέτρηση, μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς. Αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο για το αναπνευστικό σύστημα. Πολλά αναπνευστικά νοσήματα μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο ανθρώπινο αίμα. Επιπλέον, υπάρχουν κλινικές καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην παροχή οξυγόνου με αποτέλεσμα να μειωθεί ο κορεσμός αιμοσφαιρίνης, πχ διαταραχή της αυτονομίας των λειτουργιών μετά από αναισθησία, βαρύ μετεγχειρητικό ή ιατρικό τραύμα κλπ. Τέτοια περιστατικά μπορεί να εμφανίσουν πονοκέφαλο, αδυναμία, έμετο κλπ. ή ακόμη και κίνδυνο της ζωής του ασθενούς. Επομένως, στην κλινική πρακτική είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εγκαίρως τον κορεσμό οξυγόνου του ασθενούς, ώστε οι γιατροί να μπορούν να εντοπίσουν νωρίς τυχόν πρόβλημα. 

Τα οξύμετρα είναι φορητά, εύχρηστα, μεταφέρονται εύκολα και μετράνε τις παραπάνω τιμές γρήγορα και με ακρίβεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο ασθενής να τοποθετήσει τον δείκτη του στον φωτοηλεκτρικό αισθητήρα του προϊόντος και στην οθόνη θα εμφανισθεί η τιμή κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. Μια ακτίνα κόκκινου φωτός περνά μέσα από την άκρη του δακτύλου κατά τη χρήση της συσκευής. Το επίπεδο οξυγόνου, ή ο κορεσμός (SpO2), καθορίζεται μετρώντας το πόσο απορροφάται το φως καθώς περνά μέσα από την άκρη του δακτύλου.

Τα φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα είναι γύρω στο 97% (με μια γκάμα από το 94% έως το 100%) και αν πέσουν κάτω από 90%, τότε γίνονται ανησυχητικά, καθώς ο εγκέφαλος μπορεί να μην οξυγονώνεται σωστά, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σύγχυσης, λήθαργου ή άλλων διαταραχών. Αν το οξυγόνο πέσει κάτω από το 80, αυξάνεται ο κίνδυνος βλάβης σε ζωτικά όργανα. Εάν ο ασθενής εμφανίσει δύσπνοια ή όταν μετρηθεί το SpO2 και είναι κάτω από <95% αποτελεί μια προειδοποίηση για την κατάσταση της υγείας μας και πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό προκειμένου να λάβουμε ιατρική συμβουλή και καθοδήγηση.

  • 25,00