/
/
Αυτόματο Bilevel Prisma 25ST
Loading...

Αυτόματο Bilevel Prisma 25ST

Το prisma 25ST εξασφαλίζει εξατομικευμένη λύση με βάση τις ανάγκες ασθενών με αποφρακτική, μικτή ή πολύπλοκη άπνοια ύπνου με συννοσηρότητες. Ιδανικό για την αντιμετώπιση αποφρακτικών, μεικτών ή κεντρικών απνοιών και για υψηλές ή και κυμαινόμενες ανάγκες πίεσης. Η δυνατότητα δημιουργία υποστηρικτικής συχνότητας αυτόματα, καθώς και πολλές επιπλέον διαδικασίες και λειτουργίες για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία καθιστούν το prisma25ST μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και αθόρυβη συσκευή θεραπείας BiLevel ST.

Κατασκευαστής

2.100,00 

%title%%desc%