/
/
Συμπυκνωτής Οξυγόνου EverFlo 5L
Loading...

Συμπυκνωτής Οξυγόνου EverFlo 5L

Ο συμπυκνωτής EverFlo είναι μια  συσκευή κατάλληλη για χρήση από ασθενείς που εμφανίζουν χαμηλές τιμές οξυγόνου στο αίμα τους (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια  και άλλα χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού).

Ο Συμπυκνωτής Οξυγόνου Everflo είναι ιατροτεχνολιγική συσκευή και διαθέτει σήμανση CE

Κατασκευαστής

1.100,00 

%title%%desc%